logo-01

Rejestracja

Strona główna / Rejestracja
Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką”, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.18 Tworzenie rozbudowa regionalnego systemu innowacji (Decyzja o dofinansowaniu projektu
nr RPZP.01.18.00-32-B001/20-00).

Rejestracja na smartUP High Tide zakończona.
Zapraszamy na kolejne nasze wydarzenia.

Skip to content