Rejestracja przebiegła pomyślnie

Strona główna / Rejestracja
Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką”, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.18 Tworzenie rozbudowa regionalnego systemu innowacji (Decyzja o dofinansowaniu projektu
nr RPZP.01.18.00-32-B001/20-00).

Dziękujemy za rejestracje! Na Twój adres e-mail otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa w konferencji.

Skip to content