logo-01
Michał Przepiera
Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Michał Przepiera

Michał Przepiera urodził się 27 kwietnia 1974 roku. We wczesnych latach swojej kariery zawodowej pracował m.in. w kancelariach prawnych, firmach konsultingowych oraz przedsiębiorstwach handlowych.
Od kwietnia 2002 roku w Urzędzie Miasta Szczecin jako specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Od lipca 2003 do listopada 2004 Kierownik Referatu Nadzoru Właścicielskiego nad Gospodarką Komunalną w WGKiOŚ. Od listopada 2004 do marca 2012 Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGKiOŚ), a od kwietnia 2012 Dyrektor Biura Strategii. W maju 2014 roku powołany na funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin, którą pełni do dzisiejszego dnia.
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbył również Podyplomowe Studia Prawa Administracyjnego i Samorządowego oraz Podyplomowe Studia MBA na Uniwersytecie Szczecińskim. Posiada uprawnienia Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów (Measure Authorising Officer). Ukończył również szkolenia z zarządzania PRINCE II.
Skip to content